ONZE 14 CULTUURPUNTEN

Hieronder staan onze 14 cultuurpunten die bestaan uit onze waarden, overtuigingen, houding en gedragingen. Deze zijn leidend voor een ieder binnen ActionCOACH en voor onze relaties met een ieder daarbuiten 
en worden dagelijks ingezet. 

Commitment

1. Commitment

Ik zet mijzelf voor de volle 100% in bij alles wat ik doe, tot dat ik slaag. Ik sta volledig achter de visie, missie, cultuur en het succes van ActionCOACH, het huidige en toekomstige team, en onze klanten. Altijd.

THE FOURTEEN POINTS OF CULTURE

2. Eigenaarschap

Ik ben zelf geheel verantwoordelijk voor mijn acties en de gevolgen hiervan en ben aanspreekbaar op alles wat zich afspeelt in mijn werk en mijn leven. Ik weet dat voordat veranderingen tot stand zullen komen, ikzelf als eerste moet veranderen.

THE FOURTEEN POINTS OF CULTURE

3. Integriteit

Ik spreek altijd de waarheid. Wat ik beloof zal ik nakomen. Ik maak alleen afspraken met mezelf en anderen die ik wil en kan nakomen. Mocht dit eventueel lijken niet te gaan lukken dan communiceer ik dit duidelijk bij eerste gelegenheid die zich voordoet.

THE FOURTEEN POINTS OF CULTURE

4. Uitmuntendheid

Goed is niet goed genoeg. Ik zal altijd producten en diensten leveren van uitmuntende kwaliteit die waarde toevoegen voor alle betrokkenen op de lange termijn. Ik zoek naar mogelijkheden om meer te doen met minder en volg een pad van constante en nooit eindigende verbetering en vernieuwing.

THE FOURTEEN POINTS OF CULTURE

5. Communicatie

Ik spreek positief over mijn collega’s, mijn klanten en ActionCOACH in zowel publieke als privé aangelegenheden. Ik spreek met goede bedoelingen en maak daarbij gebruik van motiverende en positieve bewoordingen. Ik luister niet naar sarcasme of roddel en maak mezelf er ook niet schuldig aan. Ik neem aan dat wat er gezegd wordt geldt als waarheid voor de spreker op dat moment en ik neem de verantwoordelijkheid voor de reacties op mijn communicatie. Bij het groeten en afscheid nemen van mensen noem ik hen bij hun naam. Ik maak altijd eerst excuses voor elke verstoring in de relatie en ga dan zoeken naar een oplossing. Ik bespreek zorgen alleen privé met de betrokken persoon.

THE FOURTEEN POINTS OF CULTURE

6. Succes

In alles wat ik doe concentreer ik mijn gedachten, energie en aandacht volledig op het positieve resultaat. Ik wil winnen en zorg ervoor dat ook anderen winnen: Win /Win.
Altijd, toon ik mijn innerlijke trots, voorspoed, bekwaamheid en zelfvertrouwen. Ik ben een succesvol persoon.

THE FOURTEEN POINTS OF CULTURE

7. Ontwikkeling

Ik leer van mijn fouten. Ik leer, groei en ontwikkel mijzelf continu, zodat ik mijn teamgenoten en klanten ook kan helpen leren, groeien en ontwikkelen. Ik ben een educator en ik sta toe dat mijn klanten hun eigen intelligente beslissingen nemen, want het gaat om hun toekomst. Ik geef praktische en bruikbare kennis in plaats van alleen maar theorie.

THE FOURTEEN POINTS OF CULTURE

8. Samenwerking

Ik ben een teamspeler en teamleider. Ik doe alles wat nodig is om het team bij elkaar te houden en de teamdoelen te bereiken. Ik richt mij op samenwerking en kom altijd tot een beste oplossing, niet tot een compromis. Ik ben flexibel in mijn werk en in staat om te veranderen als wat ik doe niet werkt. Ik vraag om hulp als ik het nodig heb en ik help anderen die mij om hulp vragen.

THE FOURTEEN POINTS OF CULTURE

9. Balans

Ik benader het leven evenwichtig, omdat ik weet dat de spirituele, sociale, fysieke en familiale aspecten net zo belangrijk zijn als de financiële en intellectuele aspecten. Ik maak mijn werk en mijn belangrijkste taken eerst af, zodat ik voldoende ‘quality time’ heb voor mijzelf en mijn gezin heb. Ook zorg ik voor tijd om mezelf te vernieuwen.

THE FOURTEEN POINTS OF CULTURE

10. Plezier

Ik zie mijn leven als een reis om van te genieten en te waarderen. Ik creëer een sfeer van plezier en geluk, zodat iedereen om mij heen daar ook van kan genieten.

11. Systemen

Ik kijk altijd naar het systeem voor een oplossing. Als er een probleem ontstaat, pas ik eerst een correctie uit het systeem toe. Ik maak bij voorkeur gebruik van een systeemoplossing om te innoveren in plaats van te proberen de mensen te veranderen. Ik blijf trouw aan het systeem en volg het systeem precies, totdat er een nieuw systeem wordt ingevoerd. Zodra ik kans zie op een verbetering van het systeem, reik ik deze aan bij de eerste gelegenheid.

THE FOURTEEN POINTS OF CULTURE

12. Consistentie

Ik ben consistent in mijn handelen, zodat mijn klanten en teamgenoten zich altijd prettig voelen in de omgang met mij.
Ik ben gedisciplineerd in mijn werk en daarom zijn mijn resultaten, groei en succes consistent.

THE FOURTEEN POINTS OF CULTURE

13. Dankbaarheid

Ik ben een oprecht dankbaar persoon. Ik bedank mensen en geef vaak blijk van mijn waardering op verschillende manieren. Zo weet men overal om me heen hoeveel ik alles en iedereen in mijn leven waardeer. Ik vier mijn overwinningen en de overwinningen van mijn klanten en het team. Ik betrap mijzelf en anderen consequent op de dingen die we goed doen.

THE FOURTEEN POINTS OF CULTURE

14. Overvloed

Ik ben een overvloedig persoon, ik verdien mijn overvloed en ik ben gemakkelijk in staat om het zowel te geven als te ontvangen. Ik zorg voor overvloed op alle gebieden van mijn leven, met respect voor mijn eigenwaarde en die van anderen. Ik word beloond voor de mate van overvloed die ik voor anderen creëer en ik accepteer dat ik alleen die mate van overvloed ontvang die hiermee in balans is.

Jouw succes is onze business!

Maak een afspraak