Hefboomwerking: Doe er je voordeel mee


Hoe breidt een kleine onderneming zich uit en hoe groeit ze in het huidige klimaat? Wat moet een kleine onderneming doen om zich goed te kunnen positioneren voor uitbreiding?  

De antwoorden hierop kunnen verschillen afhankelijk van het soort bedrijf, maar een gemeenschappelijke factor is het gebruik of de toepassing van hefboomwerking, in het Engels ‘leverage’ genoemd. 

Een bedrijf dat hefboomwerking toepast om te groeien, wil op zijn markt een voorsprong krijgen op zijn concurrentie. Of het nu financieel is of op andere gebieden, het gebruik van hefboomwerking is van cruciaal belang voor toekomstige bedrijfsontwikkeling en groei. 

Laten we hefboomwerking op een paar verschillende gebieden onderzoeken. Allereerst, en het meest gebruikelijk, kan hefboomwerking gedefinieerd worden als het gebruik van leningen of financieringen voor aankoop, uitrusting of om een nieuwe vestiging te openen. 

 “Wanneer een bedrijf “leverage” heeft toegepast, betekent dit dus dat het bedrijf geld geleend heeft om de aankoop van activa te financieren. Ondernemingen kunnen ook gebruik maken van hefboomwerking door eigen vermogen, of door geld op te halen bij investeerders.” (Murray, 2019). 

Financiële hefboomwerking is niet de enige manier waarop een bedrijf het concept of de toepassing van hefboomwerking kan gebruiken om het bedrijf effectiever en winstgevender te maken.  

ActionCOACH, ‘s werelds grootste en meest succesvolle Business Coaching franchise, neemt de kracht van hefboomwerking op in hun coachingsysteem als onderdeel van de “6 Stappen naar Enorme Groei”. Hefboomwerking is de derde stap in het proces van zakelijk meesterschap dat wij bij ActionCOACH gebruikten als de basis van onze business coaching aanpak met cliënten.

Bedenk dat de definitie van hefboomwerking is als “het uitoefenen van kracht door middel van een hefboom of een voorwerp dat op de manier van een hefboom gebruikt wordt” en “(iets) zó gebruiken dat het een maximaal voordeel oplevert”.  

Uiteindelijk gaat het bij hefboomwerking dus over het behalen van een voordeel. 

Om echt voordeel binnen je bedrijf te behalen moet je je routine “systematiseren” zoals Brad Sugars, de CEO en oprichter van ActionCOACH opmerkt.  

Het creëren van systemen stelt ondernemers in staat om ‘Tijd, Energie en Geld te besparen’.  

Systemen verbeteren de efficiëntie en stellen de onderneming in staat beter gebruik te maken van gegevens, marketinginvesteringen, en zelfs van de vaardigheden van de werknemers binnen de onderneming. Sugars vervolgt, “Hefboomwerking is het concept van steeds meer met steeds minder”. 

Het opzetten van systemen betekent dat de onderneming methodischer begint te werken. Routinetaken worden gesystematiseerd om ervoor te zorgen dat de beste methoden worden benut voor snellere productie, minder dubbel werk, en om de bedrijfsmiddelen beter te gebruiken. Systemen stellen de werknemers in staat het bedrijf op een hogere snelheid te laten draaien. Maar voor je hefboomwerking effectief kunt toepassen, moet je bedrijf eerst een goede basis hebben. 

ActionCOACH en Sugars hebben een lijst van gebieden die je bedrijf solide moet hebben om ervoor te zorgen dat hefboomwerking in je hele bedrijf kan worden toegepast. 

  • VISIEVERKLARING – Dit zorgt ervoor dat je een GROOT, DUIDELIJK doel hebt voor je bedrijf op de lange termijn. 
  • MISSIEVERKLARING – Dit stappenplan schetst hoe je de door jou geschetste visie gaat bereiken. 
  • CULTUURPUNTEN – Dit is een lijst van principes die iedereen in je organisatie volgt om de bedrijfsdoelstellingen en -doelen te bereiken. 
  • SMART DOELEN – Dit zorgt ervoor dat je een methode hebt om resultaten te bereiken door specifieke, meetbare, haalbare/actiegerichte, realistische en tijdsgebonden doelen te hebben. Lees hier meer over doelen stellen. 
  • ORGANOGRAM – Dit zorgt ervoor dat je de juiste posities hebt voor toekomstige groei. 
  • POSITIEVOORWAARDEN – Dit zijn functiebeschrijvingen die de functie en de invloedsgebieden schetsen waarvoor elke werknemer verantwoordelijk zal zijn en schetsen hoe de werknemer op zijn prestaties zal worden beoordeeld.
  • KPI’s – Deze belangrijke prestatie-indicatoren geven in detail aan hoe jij en je team vooruitgang meten en resultaten op winst afstemmen. 
  • HANDLEIDINGEN & SOP’s  (Standard Operating Procedures ofwel standaard werkwijzen) – Deze documenten leggen vast hoe de dingen in elke afdeling gedaan worden. Gebruik checklists, vragenlijsten, stroomdiagrammen, video’s enz. om processen, taken, en werkzaamheden te documenteren om resultaten te bereiken. 
  • MANAGEMENTSYSTEMEN – Dit zijn systemen om de organisatie als geheel te sturen en te beheersen, en om ervoor te zorgen dat de mijlpalen worden gehaald. 

Als een organisatie deze grondbeginselen eenmaal op zijn plaats heeft, is ze in de positie om het principe van hefboomwerking toe te passen om de beste resultaten te krijgen en meer productiviteit uit het team te halen. Zoals een hefboom die je kunt gebruiken om voordeel te behalen bij het optillen van een zwaar voorwerp, betekent het gebruik van hefboomwerking in je bedrijf dat je je systemen gebruikt als de hefboom om je bedrijf naar het volgende niveau te brengen. 

Maak gebruik van de expertise van je team, maximaliseer de kracht van je bedrijfsgegevens, en maak gebruik van je processen om je bedrijf winstgevender te maken. Blijf je systemen in de loop van de tijd verbeteren, zodat je team je bedrijf ook kan runnen als jij er niet bent. 

Voor meer informatie over ActionCOACH of Brad Sugars ga je naar https://nederland.actioncoach.com. Om in contact te komen met een gecertificeerde professionele business coach die je kan helpen hefboomwerking in je bedrijf toe te passen, bezoek je https://nederland.actioncoach.com

© 2019 All Rights Reserved