Marge versus Opslag - En de winnaar is …

De taal van het bedrijfsleven is er een van cijfers, en het is een taal die elke ondernemer moet begrijpen. Als je de cijfers in jouw bedrijf kent, kun je slimme, berekende beslissingen nemen om de zaken in de goede richting te bewegen.

Een belangrijk onderscheid dat we bij veel bedrijfseigenaren aantreffen, en waar regelmatig verwarring over ontstaat in onze coaching gesprekken, is het verschil tussen marge en opslag. Vooral wanneer ze overwegen korting te geven op hun producten, iets wat wij NIET aanbevelen.

Deze twee termen door elkaar halen – of denken dat ze hetzelfde zijn – kan tot behoorlijk grote verliezen leiden. We leggen hier precies uit wat elk van deze termen betekent, en hoe ondernemers ze ten onrechte gebruiken.

Hoe Opslag te berekenen

Stel je voor dat je een bedrijf hebt dat producten levert en we hebben het, voor de eenvoud, over het bepalen van de verkoopprijs van de producten. Als de inkoopkosten van de goederen van de leverancier € 100 zijn en ik wil een opslag (geen marge!) van 60%, wat is de prijs waar ik het dan voor verkoop? Het antwoord is € 160. Opslag wordt toegepast op de kosten van goederen.

De formule voor het berekenen van je verkoopprijs is als volgt:

Kostprijs van de producten x (1+ opslag%).

Dus voor het bovenstaande voorbeeld: verkoopprijs = € 100 x (1 +0,60) = € 160

Hoe Marge te berekenen

Laten we ons nu voorstellen dat je, om een goede winst te maken, een marge van 60% wilt hebben voor de producten die je verkoopt. Als dat het geval is, wat moet de verkoopprijs dan zijn?

De formule voor het berekenen van de brutomarge is:

Brutomarge% = (Verkoopprijs – Kostprijs verkoop) / Verkoopprijs.

In deze formule verwijst “Verkoopprijs” naar de hoeveelheid geld die het artikel oplevert – dus dit is de prijs van het artikel (waar we op zoek zijn naar). Terwijl “Kostprijs verkoop” de kosten zijn die nodig zijn om het item te produceren – dus onze € 100 van hierboven.

Herschikken van de formule waarmee je eindigt:

Verkoopprijs = Kostprijs verkoop / (1 – Brutomarge %)

Wat betekent: Verkoopprijs = 100 / (1 – 0,60) = € 250.
Zoals je kunt zien, een 60% marge levert een heel andere verkoopprijs op vergeleken met een opslag van 60%.

Hoe Opslag en Marge meestal verward raken

Zodra bedrijfseigenaren hun doelgroep geïdentificeerd hebben, ze aan de slag gaan met aantrekken van leads en hun verkoopteam alle juiste vragen stelt- het is tijd om na te denken over welke marges vereist zijn voor het bedrijf en hoe deze marges kunnen worden verhoogd.

Het grootste probleem dat we tegenkomen bij ondernemers is dat ze denken: “OK, ik moet een marge van 60% behalen. Dus laat ik een opslag van 60% bovenop de kostprijs of inkoopprijs doen”.

Je ziet echter hierboven dat je hiermee niet bereikt wat je moet bereiken. Als je in dit voorbeeld een opslag van 60% hanteert, is de verkoopprijs slechts € 160.

Dat betekent dat de brutowinst = 160-100 = € 60.

Dat betekent dat de brutomarge = 60/160 = 0,375 – wat een marge is van 37,5% en niet de 60% die je nodig hebt om een goede winst te maken.

Kun je je voorstellen welk effect dit zou hebben op het bedrijf als het de bedoeling was dat je een marge van 60% realiseerde en slechts 37,5% behaalde!

Dit is slechts een voorbeeld van het soort cijfers dat ondernemers moeten begrijpen – en een die een groot verschil kan maken. Het leren van deze taal is lang niet zo ingewikkeld als de meeste ondernemers denken: wanneer het duidelijk wordt uitgelegd, kan het heel eenvoudig worden en toch enorme impact hebben voor jou en jouw bedrijf.

Als je regelmatig werkt met een prijsopslag zijn we benieuwd naar jouw ervaringen over hoe je het te gebruiken percentage bepaalt. Laat het ons weten!