6 Sleutels tot het bouwen van een Winnend Team

Vaak wordt door ondernemers de vraag gesteld hoe ze hun werknemers (beter) kunnen laten samenwerken en ‘de neuzen dezelfde kant op’ kunnen krijgen. Het antwoord ligt in het investeren van tijd en moeite in het opbouwen van een sterk team. Hier zijn zes manieren om precies dat te doen:

1. Focus op sterk leiderschap

Slecht leiderschap leidt meestal tot slechte teams. De eerste sleutel tot een winnend team is leiderschap. Een sterke leider demonstreert integriteit en competentie en is iemand die mensen vertrouwen, en heeft de communicatieve vaardigheden om andere mensen mee te krijgen in zijn of haar visie. Sterke leiders inspireren anderen tot leiderschap in de teams die ze bouwen. Werk aan het ontwikkelen van vertrouwen tussen jou en jouw werknemers, wat begint door naar hen te luisteren. Bewijs dat jouw beslissingen zijn gebaseerd op wat je denkt dat het beste is voor het team, en dat die beslissingen bijdragen bevatten van al degenen die door dat besluit zijn getroffen.

2. Stel gemeenschappelijke doelen

Winnende teams werken samen aan een gezamenlijk doel. Je moet de vraag "Waar gaan we naartoe?" beantwoorden, voor jouw team. Een winnend team heeft een duidelijk doel en een plan van aanpak om dit te bereiken. Fantastische doelen zijn SMART - Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Resultaatgericht en hebben een Tijdspanne. SMART-doelen zijn echter niet genoeg om teams gefocust te krijgen, tenzij ze gemeenschappelijk zijn voor het team. De noodzakelijke ‘buy-in’ – ofwel het commitment - zorgt voor verbeteringen in prestaties en teamgeest.

3. Leg de regels uit

Stel je voor dat je probeert een schaakpartij te winnen als je de regels niet begrijpt. Het lijkt eenvoudig en logisch dat je de rol van elk stuk moet begrijpen en hoe ze samenwerken om een goede schaakstrategie te ontwikkelen, maar vaak leggen bedrijfseigenaren de regels niet uit aan hun teams. Hierdoor zijn werknemers gefrustreerd, verward of apathisch omdat de verwachtingen onduidelijk zijn. Weten jouw werknemers de kernwaarden van jouw bedrijf? Heb je tijd geïnvesteerd in het definiëren van kernwaarden en het communiceren van de bedrijfscultuur met elk teamlid? Je kunt niet op een gemeenschappelijk doel schieten als je het speelveld niet hebt gedefinieerd. Niemand houdt natuurlijk van regels, maar als je ze in een context plaatst, zijn ze over het algemeen logisch. Je moet de functie van de regels uitleggen. Ze zijn er niet om te beheersen en te beperken, maar om de structuur en middelen om te winnen duidelijk te definiëren.

4. Ontwikkel een actieplan

Goede ideeën, een inspirerende visie en zelfs blije medewerkers leveren niet automatisch resultaten op. Resultaten komen door actie te ondernemen. Je actieplan bestaat uit drie eenvoudige componenten - WIE DOET WAT en WANNEER. Organiseer je plan in logische stappen en delegeer elke stap naar het juiste teamlid. Wijs verantwoording en deadlines toe, en je bent klaar om te gaan. Beëindig elke vergadering met een actieplan - praten zonder actie is niet productief.

5. Ondersteun het nemen van risico's

Als je de spelregels hebt gedefinieerd, moet het team worden aangemoedigd om te innoveren binnen de gedefinieerde grenzen. Vooruitgang wordt bereikt door nieuwe dingen te proberen, zelfs als dat betekent dat er onderweg een storing optreedt. Zoals Thomas Edison zei: "Ik heb niet gefaald. Ik heb net 10.000 manieren gevonden die niet werken." Als Edison niet had geprobeerd, ondanks zijn mislukkingen, zouden we nog steeds in het donker kunnen zitten. Om mensen hun potentieel te maximaliseren, moeten ze nieuwe dingen mogen proberen en fouten kunnen maken. Winnende teams zijn bereid hun grenzen te verleggen. Angst voor fouten en falen moet verdwijnen. Je zult moeten leren om meerdere oplossingen voor uitdagingen te verwelkomen en lateraal denken aan te moedigen. Wanneer jij en jouw team risico gaan omarmen, wordt je beloond met synergie in je team en je bedrijf. Risicobereidheid werkt natuurlijk alleen als je een sterk leiderschap, gedeelde doelen en regels hebt.

6. Betrek alle mensen in jouw team

Winnende teams worden gemaakt wanneer iedereen weet dat ze door het team worden geaccepteerd en elk lid ervoor kiest om 100% deel te nemen. Je moet hier het voortouw nemen en volledige inzet van je teamleden eisen. Sommigen moeten mogelijk radicaal veranderen of vertrekken. Hoewel dat misschien moeilijk klinkt, is het in het belang van het team en jouw bedrijf en waarschijnlijk (als een teamlid zich niet 100% kan binden) ook voor de persoon die vertrekt.

Aan de slag met deze ‘6 Sleutels’?

Probeer niet zelf het wiel uit te vinden en neem contact op met een van onze ervaren coaches.

© 2019 All Rights Reserved